معنا کاوی نقد عقل عربی در اندیشه جابری
39 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » تابستان 1382 - شماره 22 » (24 صفحه - از 231 تا 254)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر در پی ارائه شمائی کلی از اندیشه محمد عابد جابری، اندیشمند مغربی است. نقد عقل عربی، طرحی است از نحوه تکوین میراث یا سنت مسلمانان عرب و تبیین علل فروماندن چنین عقلی در جهان معاصر. جابری می‏کوشد با بکارگیری قرائت انتقادی خود، از میراث فاصله بگیرد تا بتواند آن را نقد کند. واژه‏های کلیدی: عقل عربی، نقدعقل عربی، جابری، علوم بیانی، عقل بیانی، نظام معرفت، درونی سازی، اندیشه جابری.